Kreatívno-aktívny klub DaDa

27.02.2015 10:27

Oznamujeme všetkým naším fanúšikom, že kreatívno-aktívny klub DaDa zahájil svoju činnosť. 

Stretávame sa každý tretí štvrtok v mesiaci. Na tomto stretnutí sa oboznámime s programom, pokecáme ochutnáme zdravé dobroty a načerpáme pozitívnu energiu. Ak chcete byť informované o pripravovaných aktivitách nášho klubu DaDa, zašlite svoju požiadavku na mail studiodada@zoznam.sk