SCEK

Chudnutie na prístroji SCEK 60min 12,00 €
Chudnutie na prístroji SCEK 60min pre 2osoby súčasne 21,00 €
využitie prístroja SCEK 1min (napr. nohy) 0,30 €
Pemanentka 5 procedúr Chudnutie na prístroji SCEK 49,00 €